Beseda o lidských právech v Číně a v Tibetu

Beseda o lidských právech v Číně a v Tibetu s Matějem Kastnerem, členem sdružení M.O.S.T., a Kamilem Rakytou, členem hnutí Falun Gong. Důraz bude kladen na porušování lid.práv v přímé souvislosti s přípravou ČLR na
olympijské hry.

Vstupné dobrovolné.

 

Malé občanské sdružení tolerance - M.O.S.T.

www.ProTibet.org