Školy a sekty tibetského buddhismu. Historie a význam pojmu sekta. Co dělá sektu sektou

Místo: 
Novoměstská radnice

Přednáška předního specialisty na otázku sekt PhDr. Zdeňka Vojtíška, ThD. s promítáním a besedou
(Ve výstavě – 2. patro)