Festival filmů FLIM 2011 den prvý

18.00 Dcery poznání /68/ Rezervace
          Co z nás zbývá /77/

20:30 Když drak pohltil slunce /114/ Rezervace