Happening ZA SVOBODNÝ TIBET

Místo: 
Kacanovy u Turnova

Organizátoři budou z výtěžku akce sponzorovat sirotky v projektu "Semínka budoucího Tibetu".