Pomozte nám

Potala o.p.s. poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc tibetskému obyvatelstvu na území Číny (Tibetu), Indie a Nepálu prostřednictvím svých projektů.

Vyberte si projekt, který chcete podpořit, a zapamatujte si jeho variabilní symbol. Souhrn dlouhodobých projektů a možnosti jak je podpořit naleznete zde.

Každý i drobný příspěvek pomůže a možností, jak poslat peníze, je více:

  • Převodem na transparentní účet u Fio banky: 2400844703 / 2010
  • Poštovní poukázkou – složenkou typu A
    Správně vyplněná složenka obsahuje navíc adresu majitele účtu: Potala, o.p.s., Horovo nám.3, 180 00 Praha 8

Podpora činnosti o.p.s.

Jsme nezisková organizace založená na dobrovolnické práci a nadšení pro pomoc v charitativní oblasti. Nemáme žádné zaměstnance a téměř všechny finanční prostředky jdou přímo na podporu, ke které byly určeny. Přesto je naše činnost závislá na finanční podpoře dárců.

Naši činnost (organizace rozvojové pomoci, budování Himálajského centra v Praze) můžete podpořit libovolným vkladem na transparentní účet u Fio banky: 2800844702 / 2010

Věcné dary

Na provoz Potaly je možné přispět i věcnými dary (movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch) jako například knihy, výpočetní a kancelářská technika, nemovité prostory, bezplatná propagace apod. Pokud si budete v takovém případě přát uplatnit daňový odpis, je nutné stanovit peněžní hodnotu daru a sepsat darovací smlouvu.

Daňové zvýhodnění

Podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu mohou fyzické osoby odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (1 rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu mohou právnické osoby odečíst od základu daně hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.

Potvrzení o finančním daru (Darovací smlouvu), které je pro odečet darované částky od daňového základu nutné, Vám po vyžádání zašleme poštou na Vaši adresu. S případnými dotazy nás kontaktujte.