Nový Zéland na kole i pěšky - Karel Stýblo

- úvodní představení N.Zélandu jako vzdáleného přírodního klenotu
- krátce o historii N.Z. - jeho objevení Maory, příjezd prvních Evropanů a kolonizace Velkou  

  Británií, dnešní situace a závislost na britském společenství     
- o měsíčním pobytu v městě Hastings, práci v jabloňových sadech,
  poznávání místních zvyků, obyvatel
- o problematice maorského spolužití s bílými

- o fenoménu jménem Kiwi

- o problému s bývalou izolovaností N.Z.  a  nevratných změnách v přírodě po příchodu lidí

a především o dvouměsíčním pěším a cyklistickém putování po obou hlavních novozélandských ostrovech:
 - lidnatějším severním, s činnými sopkami, termální činností, maorskou kulturou a jediným opravdu 

  velkým městem - Aucklandem
 - zelenou oázou jižního ostrova, s minimálním osídlením, zato vysokými horami, ledovci, jezery a  fjordy