Potala o.s.

Potala, o.s.

Kurzy japonštiny v Himálajském centru Potala

Zápis na kurzy japonské gramatiky a reálií + konverzace s rodilým mluvčím od září 2014.

Dovolujeme si upozornit případné zájemce, že od září otevíráme v Himálajském centru Potala kurzy japonštiny. Učit se bude podle učebnice Japonština (Leda; Denisa Vostrá, Dita Nymburská, Mami Sawatari). Počet studentů v jednom kurzu bude podle zájmu 4-8. Je možné otevřít více úrovní pokročilosti, nebo více kurzů

Kdo jsme

Potala, o.p.s. je obecně prospěšná společnost (nevládní nezisková organizace), která vznikla zápisem u Městského soudu v Praze dne 21.4.2015 transformací z občanského sdružení. Společnosti bylo přiděleno IČO 22664726. Zakladatelem společnosti je PhDr. Zuzana Ondomišiová. Společnost sídlí na adrese Horovo nám. 3/1075, 180 00 Praha 8.

Naší hlavní činností je

  • podporovat a šířit poznání z oblasti historie, kultury a způsobu života tradičních společností, zejména tibetského etnika a tibetské kulturní oblasti;
  • přispívat k uchování, ochraně, podpoře a rozvoji tradičních kultur, zejména dědictví tibetské kultury, propagovat jejich přínos současnému světu a kulturní výměnu;
  • v rámci rozvojové pomoci podporovat tibetské etnikum v Tibetu i exilu v oblasti vzdělání, náboženství, ekologie, soběstačnosti a pracovní konkurenceschopnosti;
  • hájit kulturní, sociální a ekonomické zájmy příslušníků tradičních společností, zejména tibetského etnika, a zasazovat se o dodržování základních lidských práv v zemích a oblastech, kde žijí.