Nadační fond Potala

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2003)

Snaha NF Potala různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy Nadačního fondu Potala a přispívat tak k rozšíření všeobecného povědomí o dějinách, kultuře a tradicích Tibetu provázela naši činnost i v roce 2003, kdy uběhlo již pět let od zahájení naší činnosti.

Statut Nadačního fondu Potala

Čl. 1
Úvodní ustanovení
  1. Nadační fond Potala byl zřízen smlouvou o zřízení nadačního fondu ze dne 23. července 1998 (nadační listinou).
  2. Nadační fond Potala vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze dnem 26.listopadu 1998 č.j. zápisu F 57800/98-N 49/01 a je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 
  3. Sídlem Nadačního fondu Potala je Praha 8, Horovo náměstí 3/1075.
  4. Identifikační číslo Nadačního fondu Potala je 25 71 38 92.