Výroční zprávy NF Potala

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2003)

Snaha NF Potala různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy Nadačního fondu Potala a přispívat tak k rozšíření všeobecného povědomí o dějinách, kultuře a tradicích Tibetu provázela naši činnost i v roce 2003, kdy uběhlo již pět let od zahájení naší činnosti.