Projekty pomoci

Dolpo Ccharga - veřejně prospěšné zdravotní kliniky v oblasti Dolpo (Nepál)

Projekt nemocnice

Rádi bychom Vás pozvali ke spoluúčasti na projektu přinášejícím zdravotní péči do oblasti Dolpo, ležící v Nepálu poblíž tibetských hranic. Hlavním iniciátorem projektu výstavby a zprovoznění nemocnice poskytující bezplatnou péči zdravotní kliniky ve městě Cchaga (Tsaga) je Mänri Pönlob Rinpočhe (Menri Ponlop Rinpoche), hlavní učitel největšího kláštera tradice bön v Indii, který se zde narodil a pro nějž je toto území zemí jeho předků.

Nejjednodušší je podpořit projekt příspěvkem na účet: 2400 844 703 / 2010, s variabilním symbolem 999.

Vzdělávací projekt pro tibetské nomády v oblasti Amdo – provincie Qinghai, Čína

Díky kampani „Otevírání západu“ (Xibu da kaifa), zahájené v roce 2000, se čínská vláda začala více zajímat o západní oblasti ČLR. Snahou je  začlenit provincie na západě Číny do státní infrastruktury, což má na jednu stranu přinést místním obyvatelům zlepšení jejich ekonomické situace a na druhou stranu umožnit státu lepší kontrolu těchto, až do této doby velmi odlehlých, oblastí.

S nejrůznějšími odůvodněními, např. ekologické, ekonomické a sociální důvody, jsou tito nomádi v rámci kampaně „Otevírání západu“ stěhováni do vládou nově vybudovaných sídlišť, kde se musí vzdát dosavadního způsobu života a stát se farmáři, či hledat práci jinde, např. na státních stavbách nebo se spokojit s hubeným státním příspěvkem a doufat, že tento ještě několik let vydrží.

Nejjednodušší je podpořit projekt příspěvkem na účet: 2400 844 703 / 2010, s variabilním symbolem 666.

Obnova tibetského kláštera

Pomozte při obnově jednoho z významných klášterů v centrálním Tibetu, který byl na příkaz Číňanů roku 1965 místními vesničany kompleteně zničen. Zlaté sochy byly odvezeny do Číny, dřevěné pilíře byly strženy a spáleny. Od roku 1985 probíhá pozvolná rekonstrukce. Kolem dvaceti mnichů začalo studovat a pracovat pod vedením čtyř starších lamů, kteří přežili dvacetileté vězení a v roce 1985 se do kláštera vrátili. Protože klášter stojí mimo hlavní turistické trasy a není státem nijak podporován jako turistická lokalita, podařilo se dosud opravit jen menší svatyně a skrovné zázemí.

Nejjednodušší je podpořit projekt příspěvkem na účet: 2400 844 703 / 2010, s variabilním symbolem 444.

Slepecká škola ve Lhase

Projekt pro nevidomé v Tibetu iniciovala Sabriye Tenberken, absolventka oboru Studia Centrální Asie na universitě v Bonnu. Aby se mohla věnovat studiu tibetštiny, byla Sabriye, která je sama slepá, nucena vyvinout pro svoji potřebu speciální typ Brailleova písma odpovídající tibetskému slabičnému písmu. Toto slepecké písmo bylo předloženo k odbornému posouzení tibetskému učenci Lodön Šerab Dagjab Rinpočhemu, který je shledal srozumitelným, jednoduchým a snadno zapamatovatelným.

Nejjednodušší je podpořit projekt příspěvkem na účet: 2400 844 703 / 2010, s variabilním symbolem 122.

Tibetské dětské vesničky

Tibetan Children's Village (TCV) je integrovaná komunita pečující o výchovu a vzdělávání sirotků, polosirotků a opuštěných tibetských dětí v exilu. Jedná se o registrovanou neziskovou charitativní organizaci, jejíž vedení sídlí v severoindické Dharamsale. TCV má po Indii mnoho poboček a stará se o více než 16 726 dětí. Je také členem vídeňské SOS Kinderdorf International.

Všechny děti v TCV žijí ve skupinách, nazývaných „khimcangy“, což jsou vlastně tibetské domy se dvěma pěstouny. Každá z těchto domácností či khimcangů tvoří samostatnou rodinnou skupinu s vlastním domem, kuchyní a dalším zařízením.

Nejjednodušší je podpořit projekt příspěvkem na účet: 2400 844 703 / 2010, s variabilním symbolem 111.