Nomádi

Novinky k projektu pro tibetské nomády (listopad 2010)

Učiliště pro přesídlené tibetské nomády ve Wangjia

Plán výuky pro rok 2011
březen 2011-prosinec 2011 (krátkodobé kurzy)
předměty:

1. Automechanik; opravy malých aut a motocyklů. (max. 25 studentů)
2. Zedník; stavba budov v místním stylu. (max. 25 studentů)
3. Tradiční umění; kamenoryt. (max. 15 studentů)

březen 2011-prosinec 2014 (dlouhodobé kurzy)
předměty: 1. Tradiční umění; malba thanek, tibetké výšivky (max. 30 studentů)

Ředitel učiliště
Jixianjia

Novinky k projektu pro tibetské nomády (listopad 2008)

Projekt začal úspěšně v srpnu 2008. Tibetský vedoucí projektu zorganizoval jako první třídu pro umění a ruční práce. Tři učitelé vyučují v pronajaté místnosti v okresním městě Zeku výrobu thanek, rytí do kamene a moderní malbu. Patnáct žáků pochází z nomádských rodin z okresu. Někteří z žáků se již dříve, z vlastního zájmu věnovali umění a dělají teď rychlé pokroky.

V říjnu 2008 se otevřel kurs pro skupinu zedníků ve vesnici Wangjia, okres Zeku. Plánuje se také autodílna v okresním městě.

Současní žáci jsou všichni z nomádských rodin. Jsou to mladí lidé, kteří absolvovali maximálně základní vzdělání a nemají prakticky žádnou šanci získat státní zaměstnání. Jsou silně motivovaní, učí se a pracují pilně ve skromných podnímkách malé třídy.