Přednáška: Tradiční život Tibeťanů

V rámci přednášek "Od Tábora až na konec světa"

Přednáší PhDr. Zuzana Ondomišiová