Přednáškový cyklus akad. arch. Oldřicha Hozmana ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Ekologické stavby a zdravé stavební materiály.
Principy solární architektury. Jak může architektura budovat vyvážené sociální vztahy. Plánování nové zástavby na základě znalostí jemných vlastností přírody. Geologické vlastnosti terénu, geopatogenní zóny a vliv přítomnosti spodní vody na bydlení a zdraví. Příklady a ukázky zdravých přírodních stavebních materiálů, konstrukcí a úsporných technologií. Konkrétní ukázky realizovaných ekologických staveb. Jak duchovně pracovat s hmotou staveb a s materiály. Význam vědomého úklidu a pořádku na stavbách a láskyplná pozornost a péče o životní prostředí.