Současné proměny Tibetu

Beseda s promítáním diapozitivů PhDr. Zuzany Ondomišiové.

Tradiční způsob života; kulturní a náboženské hodnoty Tibeťanů v ohrožení; projekty pomoci občanského sdružení Potala.