Tibetský Nový rok LOSAR 2140

Místo: 
Novoměstská radnice, Praha 2
Pestrá nabídka buddhistických skupin
a neziskových organizací -
kulturní program, workshopy, tržiště atd.