Veřejná přednáška Mänri Pönlop Thinlä Ňima Rinpočheho

Téma: „Dzogčhen v tradici Yungdrung Bön a linie Žang Žung Njen Gyud“.
Cena za účast jednotlivě: 100,-Kč, nebo celkové předplatné společně s kurzem.