Výstava TIBET MYSLI

Výstava artefaktů tibetského umění (mimořádná prezentace sbírek z depozitářů Národní galerie a Náprstkova muzea, soukromé sbírky) v dialogu se současným výtvarným uměním, reflexe a inspirace východní kultury (Fráňa Drtikol, Miroslav Páral, Ivan Jelínek, Dalibor Worm, Jiří Kornatovský, Zen Parry, Dáša Štrossová, Marie Jirásková).

Dokumentární část – významní fotografové (část věnovaná unikátním fotografiím Josefa Vaniše a Vladimíra Síse z 50. let), Jindřich Štreit, Zdeněk Thoma, Josef Ptáček a další.

Poselství 14. dalajlamy - k 50. výročí jeho odchodu do exilu, dokumentace vtzahu Čechů k Tibetu, návštěvy dalajlamy v ČR. 

Hlavní host: skupina mnichů původní tibetské duchovní tradice bön z exilového kláštera Mänri v Indii.
Bön či bönismus je původní domácí tibetské náboženství s kořeny ve starověké Persii a tibetském dávnověku. Dodnes se zachovalo jen několik linií bönistického učení, předávaných v několika málo tibetských klášterech.

Ojedinělá příležitost, aby se naše veřejnost seznámila s fenoménem, který silně ovlivnil celou tibetskou kulturu, myšlení a společnost. Mniši bönistické tradice obvykle necestují do západních zemí za účelem předvádění ukázek pro západní publikum. Jde o první unikátní příležitost zúčastnit se autentických mnohahodinových rituálů v podobě, v jaké jsou prováděny pro tibetské publikum.

 

Pod záštitou pana Václava Havla a MUDr. Pavla Béma, primátora hl. města Prahy  pořádají Potala, o.s., Bezejmenná čajovna Šťáhlavice a Novoměstská radnice

 

Doprovodný program – přednášky, besedy, filmy, koncerty.

BRÁNA TIBETSKÉHO FILMU – Přehlídka filmů o Tibetu

Kino Světozor, Praha 1:            9. března

Kino Aero, Praha 3:        23. - 26. března

KONCERT PRO TIBET Visací zámek a hosté

Malý sál Lucerny, Praha 1 :      7. dubna

Taxonomy upgrade extras: