Dr. Jiří Šíma – Vzpomínky na 70 let od návštěvy mongolských umělců v Praze. Přednáška s promítáním.

Místo: 
Himálajské centrum Potala, Horovo nám.3, Praha 8
Datum: 
03.10.2017 - 18:30

Jiří Šíma je přední český mongolista a sinolog, v Mongolsku pobýval více než stokrát, kromě jiného tam působil jako velvyslanec.

 

Byl vedoucím vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu ČAV, přednášel na Karlově univerzitě, je soudním překladatelem a tlumočníkem. Je zakladatelem a nyní čestným předsedou Společnosti přátel Mongolska a zakladatelem Klubu přátel Asie Pražská jurta.
Přednáška je připravena ve spolupráci se Společností přátel Mongolska.