Dr. V. Liščák – Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem. Přednáška s promítáním.

Místo: 
Himálajské centrum Potala, Horovo nám.3, Praha 8
Datum: 
22.11.2017 - 18:30

Vladimír Liščák je český sinolog, vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV.

Vedle řady článků je autorem několika knih, další publikace do češtiny přeložil. Zabývá se dějinami Číny a styky Západu a Východu, zejména středověké Evropy s mongolskou a čínskou říší.

Přednáška je připravena ve spolupráci se Společností přátel Mongolska.