„Kdysi se Čuangovi zdálo, že je motýlem…“

Místo: 
Himálajské centrum - Potala, Horovo nám. 3, Praha 8
Datum: 
10.12.2015 - 19:00

Nejsvéráznější a nejsvébytnější spis období Válčících států, který se později stal jedním ze základních spisů taoismu. V Číně byl po staletí čten a rozebírán z všemožných úhlů. Populárním se stal, především pro své nesporné poetické kvality, též na Západě, kde se mezi jeho příznivce řadili např. Oscar Wilde nebo Martin Buber. Spis sám o sobě je nelehkým a mnohovrstevnatým dílem, které v kontextu našeho cyklu tvoří naprostý unikát.

Vstupné 100 Kč zahrnuje i čaj.