NA NEPÁLSKÉ SVATBĚ - REJ BAREV A VŮNÍ

Místo: 
HIMÁLAJSKÉ CENTRUM POTALA - Horovo náměstí 3, Praha 8 - Libeň

Neziskové organizace Namasté Nepál a Potala vás zvou na pořad z cyklu NEPÁLSKÉ VEČERY.

Hostem večera bude cestovatel, geograf a předseda Namasté Nepál RNDr. Tomáš Beránek, CSc.

Nepál je multietnický stát obývaný množstvím nejrůznějších národů a kmenů. Zrovna jako se liší jejich jazyky, zvyky a obyčeje, tak i svatební obřady jednotlivých nepálských kmenů mohou být velmi různorodé. Přijďte se podívat, jakým způsobem tradiční nepálská svatba probíhá mezi Čátriji, Nevárci, Tamangy či Magary i dozvědět se, jak se v Nepálu manželství uzavírají i další specifika himálajských svazků.