Čína? Panelová diskuze k otázce aktuálního vývoje české zahraniční politiky vůči Číně

Místo: 
DOX – Centrum současného umění, Praha
Datum: 
29.05.2014 - 19:00

Panelová diskuze k aktuální otázce současného vývoje české zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice a k otázce vztahu lidských práv a "ekonomické" diplomacie obecně se uskuteční jako součást doprovodného programu k výstavě Tichá síla Liu Xia zakázané čínské básnířky a fotografky.

Debata reaguje na nedávno podepsané společné prohlášení ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a jeho čínského protějšku Wanga I, které stvrzuje územní celistvost Číny a výslovně odmítá samostatnost Tibetu. Tento akt vyvolal nebývale silnou reakci u české veřejnosti a rozproudil vášnivou diskuzi o směru, jímž by se česká zahraniční politika měla ubírat.

O těchto a mnoha dalších problémech přijdou do DOXu debatovat:

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý premiér a předseda Senátu ČR,
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., 1. náměstek ministra zahraničních věcí,
Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., ředitelka Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při FFUK,
Ing. Rudolf Fürst, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů,
Mgr. Martin Balcar, vedoucí kampaní, Amnesty International.

Diskuzi bude moderovat:

Tomáš Lindner, Respekt.

http://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/cina