Potala, o.p.s.

Kurzy tibetštiny v Himálajském centru

Zvládnutí čtení a psaní tibetské abecedy a základního stupně gramatiky, čtení a psaní jednoduchých vět a textů, konverzace s důrazem na mluvenou tibetštinu, seznámení s reáliemi tibetského života a kultury.

Lektor: Geše Ňima Özer Čhökhorcchang, Ph.D.

Pochází z nepálského Dolpa, v letech 1992 – 2008 studoval v bönistickém klášteře Mänri v Indii, kde studium zakončil získáním nejvyššího klášterního učeneckého titulu geše. Od roku 2009 studoval v doktorském programu Jazyky zemí Asie a Afriky na FF UK, který zakončil v roce 2018 obhajobou a získáním titulu Ph.D.

Zabývá se tibetskou historií, náboženstvím, dialekty a literaturou. Věnuje se badatelské činnosti, publikuje. Působí jako dlouholetý lektor tibetštiny nejen na FF UK, ale i v Himálajském centru Potala.

Lektorka: Zuzana Vokurková, Ph.D.

Vystudovala sinologii a anglikanistiku a amerikanistiku na FF UK, tibetanistiku na univerzitě v Paříži, vyučuje tibetštinu a čínštinu nejen na FF UK, tlumočí. Zabývá se gramatikou moderní mluvené tibetštiny a lingvistikou. Tibet a oblasti obývané Tibeťany mnohokrát navštívila. Dlouhodobě vyučuje tibetštinu i v Himálajském centru Potala.

Kurzy tibetštiny pro skupinu se otevírají při minimálním počtu 8 přihlášených. Kurzy začínájí zpravidla v měsících září a únor.