Potala, o.p.s.

Tibetské dětské vesničky

Tibetan Children’s Village (TCV) je integrovaná komunita pečující o výchovu a vzdělávání sirotků, polosirotků a opuštěných tibetských dětí v exilu. Jedná se o registrovanou neziskovou charitativní organizaci, jejíž vedení sídlí v severoindické Dharamsale. TCV má po Indii mnoho poboček a stará se o více než 16 726 dětí. Je také členem vídeňské SOS Kinderdorf International.

Všechny děti v TCV žijí ve skupinách, nazývaných „khimcangy“, což jsou vlastně tibetské domy se dvěma pěstouny. Každá z těchto domácností či khimcangů tvoří samostatnou rodinnou skupinu s vlastním domem, kuchyní a dalším zařízením.

Děti vyrůstají jako bratři a sestry a s pěstounskými rodiči sdílí domácí práce. Během dne děti navštěvují školu a večer se vracejí do khimcangů ke svým „rodinám“. Kromě péče o fyzické, psychické a duchovní potřeby dětí se TCV snaží:

 • poskytovat dětem kvalitní moderní vzdělání a zároveň je důvěrně seznámit s bohatým kulturním dědictvím Tibetu.
 • pěstovat vědomí národní identity, které dětem dovolí sdílet s tibetským národem naději na návrat do svobodného a nezávislého Tibetu.
 • pomáhat chlapcům a dívkám stát se soběstačnými a platnými členy společnosti a celého lidstva.

HISTORIE TCV

Nursery for Tibetan Refugee Children


Cchering Dolma Tagla s dětmi

Po čínské okupaci Tibetu v roce 1950 a odchodu Jeho Svatosti dalajlamy do Indie se brzy ukázalo, že jednou z nejnaléhavějších potřeb tibetských uprchlíků bude zajištění péče o velký počet dětí, které ztratily rodinu nebo od ní byly odloučeni během strastiplného útěku z vlasti. Dalajlama si uvědomil, že budoucnost Tibetu a jeho lidu závisí na budoucí generaci, a navrhnul v Dharamsale zřídit středisko pro opuštěné děti. 17. května 1960 dorazilo 51 dětí z táborů stavebních dělníků ve státě Džammú, mnohé nemocné a podvyživené. Starost o ně na sebe vzala starší dalajlamova sestra Cchering Dolma Tagla. Zpočátku byly děti přiděleny členům dalajlamova doprovodu, ale indická vláda zanedlouho nabídla svou pomoc a poskytla budovu, ve které mohly být všechny děti společně. V té době se středisko nazývalo „Nursery for Tibetan Refugee Children“ (NTRC).

Zanedlouho do NTRC začaly proudit děti z dělnických táborů v Kullu, Sikkimu, Bhútánu a Nepálu. Přibyly nové budovy Egerton Hall a Kishore Niwas. Všeho byl nedostatek – jídla, léků, oblečení i zaměstnanců. Přes nepříznivé podmínky se všichni snažili dát dětem lásku a péči, kterou tolik potřebovaly. O situaci ve středisku se intenzívně zajímal i dalajlama a děti často navštěvoval.

Pověst NTCR se šířila mezi mezinárodními charitativními organizacemi. Nebýt jejich pomoci, úsilí mnoha jednotlivců a především stálé podpory indické vlády, nemohla by NTCR ve své práci pokračovat. Bolestnou ranou pro děti i personál byla smrt Cchering Dolmy Takly v roce 1964. Práci po ní naštěstí mohla převzít její mladší sestra Džötsün Päma. Pod jejím vedením se NTCR dále rozšiřovala a tisícům opuštěných dětí poskytla lásku, péči, vzdělání a naději do budoucnosti.

Tibetan Children’s Village

Nursery for Tibetan Refugee Children původně dětem poskytovala pouze základní péči. Po dosažení věku osmi let odcházely do internátních škol, zřizovaných indickou vládou. Jejich kapacita ale nedostačovala, proto bylo rozhodnuto, že NTCR musí přes všechny překážky rozšířit své pole působnosti. Došlo k zásadní reorganizaci a s pomocí ze zahraničí začala výstavba nových ubytovacích a školních objektů. V roce 1972 byla registrována organizace Tibetan Children Village a stala se plnoprávným členem SOS Kinderdorf International.

V době, kdy TCV úspěšně překonávala kritické počáteční období zůstávala situace tibetských dětí ve vzdálených oblastech, jako je Ladak, velmi vážná. Nesmírná chudoba tibetských uprchlíků v Ladaku a naprostý nedostatek vzdělávacích zařízení velmi trápil dalajlamu, a na jeho návrh TCV poprvé rozšířila své aktivity za hranice státu Himáčal Pradéš. V roce 1975 byla založena TCV Ladakh a v roce 1980 ji následovala TCV Bylakuppe. Obě se staly plně fungujícími SOS vesničkami s vlastními školami a ubytovnami.

Zatímco TCV zaměstnávala její nová zodpovědnost, politická situace v Tibetu se neočekávaně změnila. Čína byla donucena protesty proti porušování lidských práv zmírnit útlak v Tibetu a povolit Tibeťanům navštívit jejich dávno ztracené příbuzné v exilu. To zároveň dalo rodičům příležitost propašovat své děti přes hranice na svobodu. Hlavní TCV v Dharamsale zaplavily tisíce dětí z Tibetu. Problém s přelidněním vyřešila TCV přeměnou drůbežářské farmy v dolní Dharamsale na internátní školu. Dnes je z ní kvalitní škola s prvním i druhým stupněm, kterou plně financují exiloví Tibeťané. Přes veškeré úsilí zůstával problém s neustávajícím přílivem nových uprchlíků velmi vážný. V roce 1990 převzala TCV školu v Biru a rozšířila ji.

TCV i nadále hledá nové možnosti, jak co nejlépe pomáhat opuštěným dětem s přihlédnutím k potřebám celé exilové komunity. Chystá se otevření další SOS vesničky a technické školy. Mezi lety 1960 a 1996 prošlo TCV celkem 12 041 dětí.

POBOČKY TCV

TCV, Dharamsala
Založeno: 1960
Počet dětí: 2385
Nadmořská výška: 1800 m
Vedlejší projekty: 4 školy, 1 odborné školící středisko, 1 středisko pro vzdělávání učitelů, 2 domovy mládeže, 1 domov pro staré lidi
Škola TCV, dolní Dharamsala
Založeno: 1984
Počet dětí: 732
Nadmořská výška: 1250 m
Škola TCV, Pathlikuhl
Založeno: 1968
Počet dětí: 632
Nadmořská výška: 1200 m
Vedlejší projekty: 2 školy, 1 domov pro staré lidi
Dětská SOS vesnička, Ladak
Založeno: 1975
Počet dětí: 2432
Nadmořská výška: 3523 m
Vedlejší projekty: 7 škol, 1 odborné školící středisko, 1 farma, 2 domovy mládeže, 1 domov pro staré lidi

 

Před zahájením výstavby


Dnešní stav
SOS vesnička, Bylakuppe
Založeno: 1980
Počet dětí: 1637
Nadmořská výška: 788 m
Vedlejší projekty: 1 škola, 10 středisek denní péče, 2 domovy mládeže, 1 farma
Škola TCV, Bir
Založeno: 1986
Počet dětí: 496
Nadmořská výška: 2080 m
Vedlejší projekty: 1 odborné školící středisko (malování thangk)

 

J.S. dalajlama při otevření školy TCV v Biru

Dětská SOS vesnička, Bir
Založeno: 1993
Počet dětí: 599
Nadmořská výška: 2080 m

Dětská SOS vesnička, Gopalpur
Založeno: 1996
Nadmořská výška: 1050 m
Ve výstavbě

Ubytovny pro mládež

 • SOS ubytovna pro mládež, Dilí
  Založeno: 1991
  Počet obyvatel: 194
  Nadmořská výška: 216 m
 • Ubytovna pro mládež, Mundgod
  Založeno: 1994
  Počet obyvatel: 58
 • Ubytovna pro mládež, Bangalore
  Založeno: 1993
  Počet obyvatel: 48

HOSPODAŘENÍ TCV

Tibetan Children’s Village je charitativní organizace, téměř výhradně závislá na prostředcích získaných od sponzorů, Asociace SOS vesniček, jiných dobročinných organizací a jednotlivých dárců. Hlavní část rozpočtu pokrývá Asociace SOS vesniček; zejména díky ní může TCV vyvíjet svou činnost a dále se rozvíjet.

Vydávání prostředků a účetnictví všech poboček důkladně prověřuje účetní oddělení správy TCV. Kromě interních auditů provádí každoročně úplný audit hospodaření TCV hlavní auditor Tibetské exilové vlády v souladu s indickými daňovými zákony.

TCV SUJA-BIR

foto @ Miroslav Pošta

NAŠE POMOC

Rok 2000 – 2000 USDPotvrzení
Rok 2001 – 1000 USDPotvrzení
Rok 2003 – 2000 USDPotvrzení
Rok 2004 – 3000 USDPotvrzení
Rok 2005 – 2000 USDPotvrzení
Rok 2006 – 2000 USDPotvrzení
Rok 2008 – 2220 USDPotvrzeníDopis
Rok 2009-1 – 5040 USDPotvrzeníDopis
Rok 2009-2 – 4020 USDPotvrzeníDopis
Rok 2009-3 – 5990 USDPotvrzeníDopis

Jako mohu pomoci?

Nejjednodušší je přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet u Fio banky číslo:

2400 844 703 / 2010

Pokud si přejete podpořit výhradně tento projekt, zvolte variabilní symbol 111.