FILMOVÝ KLUB: Sparsh (Touch)

Příběh se odehrává ve škole pro nevidomé. Anirudh, sám nevidomý, je její ředitel a obětavě se snaží pečovat o své svěřence. Tento obyčejně milý člověk, ale ztrácí rozvahu a klid (lépe řečeno zuří), když se mu někdo snaží poskytnout pomoc, o kterou nepožádal. Jeho oblíbeným úslovím je: "Nevidomí potřebují pomoc, ne milodary."

Indie, 1980 - s českými titulky