Rozhovor s Tändzinem Džigme, bývalým učitelem tibetštiny v Centru Potala