Aktuality

  • 16.11.2008 - 16:54
    Projekt začal úspěšně v srpnu 2008. Tibetský vedoucí projektu zorganizoval jako první třídu pro umění a ruční práce. Tři učitelé vyučují v pronajaté místnosti v okresním městě Zeku výrobu thanek, rytí do kamene a moderní malbu. Patnáct žáků pochází z nomádských rodin z okresu. Někteří z žáků se již dříve, z vlastního zájmu věnovali umění a dělají teď rychlé pokroky. V říjnu 2008 se otevřel kurs pro skupinu zedníků ve vesnici Wangjia, okres Zeku. Plánuje se také autodílna v okresním městě. Současní žáci jsou všichni z nomádských rodin. Jsou to mladí lidé, kteří absolvovali maximálně základní vzdělání a nemají prakticky žádnou šanci získat státní zaměstnání. Jsou silně motivovaní, učí se a pracují pilně ve skromných podnímkách malé třídy.