ZOUFALÝ TIBET

Místo: 
Centrum Potala

Beseda a promítání ke Dni lidských práv o současné situaci Tibeťanů a bezvýchodnosti, která žene mnichy a mnišky k obětování vlastního života sebeupálením.