Potala, o.p.s.

Co je to stúpa

Stúpa, tibetsky čhörten, je veskrze symbolická stavba, která v souvislosti se svým určením může mít různé podoby.
Aby byla fukční, měla správné proporce a její vzhled odpovídal záměrům a cílům, musí přípravy i samotná stavba proběhnout v souladu s tradičními pravidly.

Informace bude v blízké době doplněna a rozšířena.

Zdroj Wikipedia: