Potala, o.p.s.

Informace o prvhím humanitárním konvoji ASIA Onlus

Informace z místa zemětřesení od účastníků prvního humanitárního konvoje

Ráno 22. dubna team pracovníků ASIA (dva Italové Federica a Pierfrancesco a čtyři Tibeťané Yeshe Dorje, Dorje Tserang, Dorje a Jinba opustili Xining s prvním konvojem humanitární pomoci: 800 pytlů campy (mouka z praženého ječmene, jež je tradiční potravou Tibeťanů), máslo, čaj, cukr, mýdlo a přikrývky.

V 8:30 hod. 23. dubna dorazil konvoj do Kjegunda, kde bylo
lokalizováno epicentrum silného zemětřesení, které 14. dubna zničilo tibetskou prefekturu Jušu. Jeho následkem je v současné době více než 2 000 potvrzených obětí, 12 000 zraněných
a 100 000 lidí bez střechy nad hlavou. Pracovníci okamžitě zřídili v základním táboře malou kancelář ASIA a setkali se s představiteli místních organizací, a tak doplnili informace o probíhajících podpůrných činnostech.
Sutiny

Po návštěvě různých částí města a zjišťování potřeb obyvatel team naplánoval určení příjemců dávek ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi a rozdělování dávek v nastávajících
dnech.

Část pomoci byla přidělena vládnímu distribučnímu centru, kde místní představitelé založili polní nemocnici. Další výbava byla doručena rodinám, které měly potíže s dosažením základního
tábora. Jako neocenitelná se ukázala pomoc veterináře Jigmeho, který již v minulosti s ASIA v Jušu spolupracoval. Dále byla doručena pomoc přemístěným nomádům z Kjegunda a hlavní
základní škole, kde táboří všichni učitelé a pracovníci školy.
Rozdělování dávek

V těchto dnech pracovníci ASIA pokračují v návštěvách města a místních institucí, aby lépe porozuměli situaci a zjistili množství škod, které zemětřesení způsobilo na školách a nemocnicích. Obecně je situace škol velmi vážná. 70 % budov okresních škol se zhroutilo a veškeré studijní aktivity jsou pozastavené. Federica navštívila několik škol spolu se zástupcem ředitele okresního ministra vzdělávání. Jedna z těchto škol poskytuje ve velmi špatných podmínkách přístřeší 3 130 tibetským studentům z chudých rodin nebo bez střechy nad hlavou.
Jediná fungující nemocnice je zřízena ve stanech, neboť stará nemocnice v Kjegundu se zřítila a nová ještě není dokončena.