Potala, o.p.s.

Jak získat finanční prostředky na stavbu stúpy

Jsme si vědomi toho, že tento projekt si vyžádá určitý čas a úsilí.

Zakládající finanční částku 2 500,- Kč věnovali dárci jako poděkování za uzdravení zraněného.
V současné době se zpracovává návrh možností financování, který bude zveřejněn.

Jak darovat finanční příspěvek?


Občanské sdružení Potala zaštiťuje projekt výstavby stúpy.

Zatím je možné přispět jakoukoliv částkou formou daru na účet o. s. Potala u Raiffeisenbank

číslo 2788704001 / 5500.

K tomu je vhodné uzavřít Darovací smlouvu, kde bude vypsán konkrétní účel příspěvku. Prosíme případné dárce, aby nás kontaktovali. V blízké době budou připraveny a zveřejněny i jednodušší možnosti.