Potala, o.p.s.

Kniha: STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM a UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN

STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM a UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN

Jasný a přístupný úvod do tibetského buddhismu – česky

„Abyste se vydali na duchovní cestu, musíte začít chápat svůj vlastní postoj mysli a to, jak vaše mysl vnímá věci. Když jste úplně lapeni v připoutanosti k maličkým atomům, vaše omezená, žádostivá mysl vám znemožní užívat si radosti života. Vnější energie je tak neuvěřitelně omezená, že pokud se jí necháte spoutat, vaše mysl se stane stejně tak omezenou. Když bude vaše mysl zúžená, malé věci vás velmi snadno podráždí. Udělejte ze své mysli oceán.“ Láma Ješe

„Dneska lidé studují a školí se, aby se stali psychology. Buddhova myšlenka je, že bychom se všichni měli stát psychology. Každý z nás by měl znát svou vlastní mysl. Měli bychom být svými vlastními psychology. To je zcela jistě možné, každá lidská bytost má potenciál porozumět své mysli. Když porozumíte své mysli, její ovládnutí přirozeně následuje.“ – Láma Ješe

Láma Thubten Ješe (Yeshe) (1935 – 84) se narodil v Tibetu a vzdělání získal na velké klášterní univerzitě Sera ve Lhase. V roce 1959 uprchl před čínskou okupační mocí a pokračoval ve svých studiích a praxi v tibetských uprchlických táborech v Indii. V roce 1969 začal se svým hlavním žákem lámou Thubtenem Zopou Rinpočhe učit buddhismus studenty ze Západu ve svém klášteře Kopan (Kathmandu, Nepál) a v roce 1974 začali oba lámové na pozvání svých studentů z celého světa cestovat a šířit Dharmu (Buddhovo učení). V roce 1975 založili Nadaci pro zachování máhájánové tradice (anglicky „Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition“, FPMT), mezinárodní buddhistickou organizaci, která má nyní více než 150 center a souvisejících projektů ve 30 zemích po celém světě.

Obě části jeho první česky vydané knihy jsou soubory přednášek pro především západní studenty – v té první obecně na téma buddhismus, ve druhé o přirozenosti mysli. Všechny jsou zakončené otázkami a odpověďmi. „Přestože tato povídání byla nazvána přednáškami, myslím, že Láma by si přál, aby je každý z nás použil jako zrcadlo pro svou mysl, podíval se za slova, našel sám sebe a stal se svým vlastním psychologem“ (z úvodu k anglickému vydání).

Knížku je možné osobně vyzvednout (zcela zdarma) na adrese POTALA – Himálajské centrum, Horovo nám. 3, Praha 8, nebo objednat (za cenu poštovného) na e-mailové adrese potala@potala.cz.