Potala, o.p.s.

Konečné vyúčtování Veřejné sbírky Potala – 2008-2010

Od 1. února 2008 vyhlásilo občanské sdružení Potala, o.s. veřejnou sbírku pro humanitární a charitativní pomoc tibetskému obyvatelstvu na území Číny (Tibetu), Indie a Nepálu. Sbírka byla povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP/617319/2007 ze 4.1.2008.

Veřejná sbírka byla ukončena 20.12.2010 uzavřením bankovního účtu. Veškeré peněžní prostředky byly dočerpány dne 21.12.2011.

Celkové vyúčtování za období 1.2.2008-20.12.2010

Hrubý výtěžek 3 848 726,64 Kč  
Prokazatelné náklady spojené se sbírkou -17 839,14 0,46%
Účetní práce v rámci sbírky (2009-2010) -7 500,00  
Bankovní poplatky  -10 339,74  
Čistý výtěžek 3 830 886,90  
Využití celkem
-3 830 886,90  
Stromy pro Tibet -29 718,00  
Vzdělávací projekt pro tibetské nomády v oblasti Amdo – 46 300,00  

Tibetské dětské vesničky

-562 159,03

 

Obnova Galingteng Monastery College – 3 016 129,80  
Nemocnice v Dolpo (Nepál) -15 810,00  
Slepecká škola ve Lhase -42 663,00  
Obnova kláštera Ralung -27 050,00  
Asia Onlus – zemětřesení v Tibetu -86 844,00  
Obnova tibetského kláštera – 4 213,07  
Zbývá k dalšímu použití 0  

Děkujeme všem přispěvatelům!