Potala, o.p.s.

Losar 2150 v Himálajském centru

V termínu 14. 2.  až 19. 2. proběhne v Himálajském centru LOSAROVÝ TÝDEN s tibetskými mnichy tradice Gelug. Po pěti letech k nám opět zavítá geše Lozang Zöpa, specialista na techniky tibetské hlasové jógy a alikvótní zpěv, který působil řadu let jako umdze, hlavní mistr rituálního zpěvu v exilovém klášteře Gandän v jižní Indii. Jeho úkolem bylo vést společné obřady v chrámové síni a dohlížet na správné a přesné provádění modliteb a rituálů. Do Prahy ho doprovází mnich Sanggjä a laický buddhista Lozang Taši, kteří se spolu s ním budou účastnit programu.

Všechny akce budou tlumočeny do češtiny.

Všechny navržené finanční příspěvky na jednotlivé akce jsou dobrovolné (můžete ale  samozřejmě přispět i vyšší částkou) a slouží našim hostům k pokrytí nákladů na cestu z Indie do Evropy a pobyt zde. Děkujeme!

Út 14. 2.  od 18 hod.: Beseda na téma Klášterní tradice + praxe manter

Co znamená být mnichem, jak probíhá studium, předměty a zkoušky, co si mnich obléká, hierarchie v klášteře, kdo je to lama, tulku, khänpo, rinpočhe…, život doma v Tibetu a v exilu,  dny všední i sváteční, co tvoří klášter – chrámy, svatyně, čhörteny, sochy, thangky, oltáře, knihy, cely mnichů, kuchyně… a mnoho dalšího se dozvíte přímo z vlastních zkušeností našich hostů.

Pod odborným dohledem gešeho Lozang Zöpy se naučíme a společně procvičíme základní mantry tibetského buddhismu.

Doporučený dobrovolný příspěvek 200 Kč

Stř 15. 2. od 18 hod.Tibetská mentální jóga lodžong a praktika tonglen

Lodžong neboli „trénink mysli“ je meditační praktika tibetského buddhismu, jež zahrnuje pročišťování vlastních motivací a záměrů. Vznikala mezi 9. a 12. stoletím jako součást mahájánové tradice. Za jejího zakladatele je považován Atíša, který ji přinesl do Tibetu.

Tonglen neboli „ dávání/vysílání a braní/přijímání“, někdy též „zaměňování sebe za druhé“ je meditační praktika tibetského buddhismu, jejímž cílem je brát na sebe utrpení druhých a dávat štěstí a úspěch všem cítícím bytostem. I tato praktika vycházející z lodžongu je připisována Atíšovi.

Doporučený dobrovolný příspěvek 200 Kč

Čt 16. 2. od 18 hod.Tibetská tělesná jóga lüdžong a dechová cvičení

Lüdžong neboli „trénink těla, tělesná cvičení, tělocvik“

Tibetská jóga je zaměřená na práci se vztahem mezi myslí a tělem.

Doporučený dobrovolný příspěvek 200 Kč

Pá 17. 2. od 18 hod.:  Tradice Losaru + Tára púdža (obřad k Táře)

Povídání o tradičním Losaru ve starém Tibetu a o průběhu tohoto důležitého svátku u Tibeťanů v exilu. Přípravy na příchod svátku Nového roku jsou spojené s duchovní i fyzickou očistou, provádí se úklid a opravy v domácnosti, natírají se obydlí, vše se chystá na nový začátek.

Tára púdža neboli obřad k bohyni Táře (tibetsky Dolma)

Rituál, který doprovodí stručný výklad, bude ideální příležitostí ponořit se v meditaci do hlubokých alikvótních tónů školeného hlasu gešeho Lozang Zöpy.

Doporučený dobrovolný příspěvek 300 Kč

So 18. 2. od 10 hod. do 17 hodGutor – přípravy

Den plný příprav spojených s workshopy:

– obřad obětování sangu – vonné směsi bylin a jalovcového dřeva

– nachystání obětního novoročního bo – zvláštní nádoby na ingredience, které     symbolizují štěstí a úspěch

– obřad serkjim – obětování světla svíček

– příprava novoročního oltáře

– ruční tisknutí modlitebních praporků lungta z originálních dřevěných matric

– ruční výroba hliněných reliéfů cchaccha z originálních kovových forem

– vyzkoušení techniky sypání pískové mandaly nebo blahověstných obrazců

– ruční výroba obětin zvaných torma

Doporučený dobrovolný příspěvek včetně materiálu na workshopy

10 – 17h    400 Kč    /     10 – 13:30h     250 Kč     /     13:30 – 17h      250 Kč

So 18. 2. od 18 hod.: Gutor dugčuma

Rituál obětování tormy, sloužící k vymítání negativních energií, které se nashromáždily za celý rok a mohly by se přenést do roku nového. Chystají se obětiny – tormy z campy (mouky z praženého ječmene) a másla, které poslouží jako výkupné pro zlé duchy.

V klášterech se při této příležitosti konají rituální čhamové tance mnichů v maskách.

Doporučený dobrovolný příspěvek 300 Kč

Ne 19. 2. od 10 hod. cca do 15 hod.: Společenský den a rozloučení s tibetskou návštěvou

Ráno venku s krátkým obřadem vyvěsíme praporky lungta (můžete vyvěsit i u sebe doma) a potom se vrhneme na přípravu tradičního jídla, abychom mohli společně poobědvat. Na Losar se kromě jiného připravuje polévka guthug, v níž jsou ukryté věštby pro každého stolovníka. Můžete přinést i nějaké ovoce, zeleninu, moučník na společný slavnostní stůl. A pak už se budeme jen veselit a povídat si. Bude ještě čas na poslední dotazy na naše hosty.

Doporučený dobrovolný příspěvek 200 Kč

Zvýhodněný doporučený dobrovolný příspěvek za celý víkend –  750Kč

LOSAR je také příležitost, kdy se všechny dobré skutky ztisícinásobují, a proto je vhodné právě v tomto období poskytnout pomoc či věnovat dary. Uvítáme, pokud by dárci přispěli našim hostům na mnišský život a cestu a pobyt v Praze. Potala, o.p.s. se může stát prostředníkem a poskytne darovací smlouvu či potvrzení o daru. Nabídka soukromých obřadů tzv. žabtän za „stabilitu života“, zdraví, dlouhý život, dobré životní podmínky apod. podle individuálních potřeb za vás, rodinné příslušníky, přátele, živé i zemřelé. Za dohodnutý příspěvek podle náročnosti.

Termíny: 14. – 17.2. mimo program.

Místo konání: Himálajské centrum nebo u vás doma.

Doufáme, že si z letošní losarové nabídky něco vyberete, a těšíme se na společné přípravy a oslavy.

Uvítáme, když nám předem dáte vědět o své účasti na jednotlivých akcích:  

sms na tel. 775156886 nebo e-mail na potala@potala.cz