Potala, o.p.s.

Meditační centrum SAMTÄNLING

Nové meditační centrum bylo založeno 17.12.2007 v indické Bódhgaji během Monlamu – modlitebních slavností konajících se tradičně každou zimu v místě Buddhova osvícení. Jméno Samtänling (tib. psáno: bsam gtan gling) znamená doslovně Ostrov meditace.

Hlavním učitelem je Khänpo Čhökji Nangwa. Khän Rinpočhe je opatem kláštera Džonang Takten Phüncchog Čhöling v Šimle, hlavním městě indického státu Himáčalpradéš. Klášter, který v současné době obývá okolo sta mnichů, patří škole Džonang, jedné z pěti hlavních škol tibetského buddhismu.

Škola Džonang je dnes západu neznámá díky politickému incidentu v 17. století, kdy byla  donucena opustit centrální Tibet a uchýlit se do východní oblasti Amdo. Hlavním sídlem této školy se stalo klášterní město Dzamthang. V oblastech Amdo a Golog zůstalo zachováno více než 40 klášterů tradice Džonang, které paradoxně unikly destrukci Rudých gard v šedesátých letech 20. století.

Tato linie drží učení Kálačakra tanry a je pro západ zajímavá především tím, že praxe je od samého začátku zaměřená na klidové meditace. Dále je známá svým učením vhledu Vnější prázdnoty (tib. žentong), kterého lze dosáhnout až při pokročilých meditacích v ústraní.

Kálačakra tantra má neduální charakter. Snoubí v sobě jak studium a porozumění učení Dharmy, tak praktická cvičení vedoucí k docílení stabilizace mysli a schopnosti jednobodové koncentrace. Díky této komplexnosti patří k nejrychlejším způsobům praxe.

 

Meditační centrum si klade za cíl umožnit zájemcům zprostředkovat učení a praxi v autentické podobě tak, jak je absolvují mniši v klášterech. Samtänling našel své zázemí v prostorách Centra Potala. V blízké budoucnosti jsou zde plány vybudovat knihovnu a místnosti určené k přednáškám a meditacím. 

 

V centru by měly probíhat dva paralelní programy:

  1. lekce Dharmy – Pravidelný výklad učení Dharmy, který by byl otevřený širší veřejnosti. Prozatím ideální představa do budoucnosti je, že lekce povede některý Rinpočhe (učitel) z kláštera Džonang, který by sídlil v Praze dlouhodobě.
  2. meditační praxe – Na podzim 2008 bychom rádi do Prahy pozvali Khän Rinpočheho na první návštěvu. Pro zájemce o praxi Kálačakry by proběhlo zasvěcení a odborný výklad spojený s jednotlivými stupni praxe. Meditační skupina by se pak mohla celoročně scházet ke své společné praxi v prostorách Centra Potala. Doufáme, že by hlavní učitel mohl přijíždět do Evropy pravidelně každým rokem. Dále se nabízejí možnosti navštěvovat klášter Džonang v indické Šimle nebo klášterní město Dzamthang ve východním Tibetu, pobyt v autentickém prostředí by napomáhal poznat život mnichů, klášterní etiku a tibetský jazyk.