Potala, o.p.s.

Naši přátelé poslali do Nepálu už přes čtvrt milionu korun. Jak byly využity?

Díky obdivuhodné solidaritě přátel u nás i v Německu jsme mohli věnovat na pomoc postiženým lidem v Nepálu už 264 550 korun (9 800 euro). Jak jsme na počátku informovali, peníze jsou bezezbytku (bez osobních a administrativních výdajů) využity prostřednictvím našich blízkých a spolehlivých nepálských přátel pro nejaktuálnější potřeby ve třech horských vesnicích – Lumsa (oblast Solo Khumbu), Tauo Maidane (Okhaldhunga) a Mesipa (Sindupalchok/Dolakha).

Děkujeme!

 

Peníze byly využity na tyto účely:

nákup a doprava plachet pro přístřešky lidem bez domova v Lumse a Tauo Maidane

nákup a doprava materiálu na stavbu provizorních škol ve všech třech vesnicích (ve všech se děti už učí)

příspěvek na stavbu budoucí nové a zemětřesení odolné školy v Mesipě

pomoc nejchudším rodinám v Lumse (oblečení apod.)

léky pro Mesipu

potraviny pro Mesipu

malé sportovní potřeby a hudební nástroje pro děti v Lumse

 

Zde je nejnověší fotogalerie dokumentující využití části peněz v Lumse:

NAŠI PŘÁTELÉ POSLALI DO NEPÁLU UŽ PŘES ČTVRT MILIONU KORUN. JAK BYLY VYUŽITY?

Děkujeme všem dárcům. Můžete ještě stále přispět!

Pavla Hrdličková a Jan Piňos