Potala, o.p.s.

Nejlepší dárek k narozeninám pro Jeho Svatost Dalajlamu

„The best birthday gift for me would be to please keep your own mind and your own heart more compassionate.“

„Nejlepším dárkem k mým narozeninám bude, když udržíte ve svých myslích a srdcích více soucítění s ostatními cítícími bytostmi.“