Potala, o.p.s.

Co znamená tzv. „územní celistvost“ v česko čínském memorandu?

Velmocím velmi záleží na územní celistvosti, ale sami zpochybňují tzv. územní celistvost ostatních států.