Potala, o.p.s.

Novinky k projektu pro tibetské nomády (2011) zpráva

Učiliště pro přesídlené tibetské nomády ve Wangjia- zpráva z roku 2011

Učiliště pro přesídlené nomády se z okresního města Zeku přestěhovalo do obce Wangjia, vzdálené ca. 90 km. Sídlo školy je přímo v domku vystavěném vládou v rámci sedentarizace tibetských nomádů. V domku jsou dvě místnosti, které slouží jako třída, sborovna, sklad materiálu a i jako ubytovna pro studenty. V současné době navštěvuje školu ca. 15 stálých studentů. Výuku zajišťují dva učitelé a je zaměřena na výrobu tibetských uměleckých předmětů, jako jsou thanky, či obrázky sestavené pomocí kovových drátků a barevného písku, kresby a výšivky. Studenti jsou schopni se tomuto řemeslu naučit za několik měsíců. Absolventi jednoho kurzu buď zůstanou ve škole a pokračují ve studiu dalších zručností nebo se vrátí domů. Někteří úspěšní absolventi nyní pracují na výrobě uměleckých předmětů doma. Kromě uměleckých předmětů je možné zvolit řemeslo opraváře motorek. Výuka probíhá mimo budovu školy, v dílně místního moto-servisu.

Výuka probíhá úspěšně, proto se nyní vedení školy zaměřilo na hledání odbytu vyrobených předmětů. Výdělek z prodeje by rozšířil školní rozpočet. Pak by byla možnost najmout další učitele a otevřít nové kurzy.
V současné době je škola sponzorována o.s. Potala a samotnými učiteli, kteří do projektu vkládají své peníze nebo pracují bez pravidelné mzdy.

Atmosféra rozvoje v západních oblastech Číny stále přetrvává a vláda nepřestává plánovat a uskutečňovat nové programy, které by uspíšily růst místní ekonomiky, podpořily ochranu životního prostředí či zjednodušily politickou kontrolu v tibetských oblastech. Přesídlování a sedentarizace nomádů je součástí mnoha těchto projektů, proto každým rokem přibývají v tibetských stepích nová a nová sídliště. Na některých místech není zatím nutné odevzdat pastviny pod správu státu, a tak si mnoho nomádských rodin plně neuvědomuje skutečnost, že záměrem vlády je ukončení rodinného způsobu pastevectví, a zatím nevidí nutnost zajištění příjmu pomocí jiného řemesla. Uvidíme, jak se tento postoj změní během letošního roku.

Ředitel školy chce tímto dopisem poděkovat všem, kteří prostřednictvím o.s. Potala přispěli na provoz učiliště ve Wangjia:

Děkovný dopis

Všem naším sponzorům,
Vy jste přispěli ke zvýšení úrovně a zlepšení ekonomické situace našeho učiliště. Povzbudili jste nás, abychom zlepšili naši budoucnost, za to děkujeme.

Učitelé a studenti učiliště pro přesídlené tibetské nomády ve Wangjia

27.11.2011