Potala, o.p.s.

Novinky k projektu pro tibetské nomády (listopad 2008)

Projekt začal úspěšně v srpnu 2008. Tibetský vedoucí projektu zorganizoval jako první třídu pro umění a ruční práce. Tři učitelé vyučují v pronajaté místnosti v okresním městě Zeku výrobu thanek, rytí do kamene a moderní malbu. Patnáct žáků pochází z nomádských rodin z okresu. Někteří z žáků se již dříve, z vlastního zájmu věnovali umění a dělají teď rychlé pokroky.

V říjnu 2008 se otevřel kurs pro skupinu zedníků ve vesnici Wangjia, okres Zeku. Plánuje se také autodílna v okresním městě.

Současní žáci jsou všichni z nomádských rodin. Jsou to mladí lidé, kteří absolvovali maximálně základní vzdělání a nemají prakticky žádnou šanci získat státní zaměstnání. Jsou silně motivovaní, učí se a pracují pilně ve skromných podnímkách malé třídy.

Až jejich výrobky dosáhnou patřičné kvality, měly by se prodávat v hlavním městě provincie, Xiningu.
Brzy budou k mání i v obchůdku o.s. Potala, kde si je budete moci prohlédnout.

Fotogalerie: