Potala, o.p.s.

Společnost

Vedení společnosti

Ředitelka

PhDr. Zuzana Ondomišiová (*1962)

Zuzana Ondomišiová

Už od svého studia etnografie na FF UK jsem se zaměřovala na kulturu Indie a Tibetu, po škole jsem v letech 1986–1993 pracovala v Národní knihovně v Praze, kde jsem se snažila o doplnění a rozvoj fondů etnologické, religionistické a orientalistické literatury. Do Tibetu jsem se poprvé podívala v roce 1988 a krajina Himálaje a náhorních plošin s jejich obyvateli se pro mne stala srdeční záležitostí. Rok 1990 jsem strávila v Austrálii, kde jsem měla možnost poznat zblízka kulturu a tradiční způsob života domorodých Aboriginců, studovat jejich skalní malby a rytiny. Po své další cestě po Indii, Nepálu a Tibetu jsem začala organizovat první letní intenzivní kurzy tibetštiny s rodilým mluvčím. Vedle výuky studentů a osvětových přednášek pro veřejnost spolupracuji s nakladatelstvími zaměřenými na vydávání kvalitních překladů a knih o tibetské kultuře, buddhismu a bönismu. Od 90. let minulého století jsem připravila nebo spolupracovala na přípravě řady fotografických i etnologických výstav o Tibetu, jeho obyvatelích, náboženství, kultuře a způsobu života. A protože sama citím, že poznávání unikátních tradičních kultur mne obohacuje, snažím se nositelům těchto kultur prostřednictvím práce v neziskové organizaci něco vracet zpět.

Správní rada

Ing. Michal Smolák (*1967)
Předseda správní rady

Michal Smolák

Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu ČVUT a nemám vzdělání, které by souviselo se studiem kultur. Během studia jsme vedli s kolegy vášnivé diskuse inspirované filosofickým přesahem kvantové fyziky. Tehdy jsem ještě netušil, že mě jednou život přinese setkání s podobným viděním světa, jen mnohem starším než většina fyzikálních objevů.

Další setkání, které velmi ovlivnilo mé další kroky, je setkání s vysokohorskou přírodou. To mě postupně přivedlo až do Himálaje a k myšlence navštívít Tibet. Následovalo setkání se Zuzanou Ondomišiovou, cesty do Tibetu, Indie a rozhodnutí, že se chci podílet na podpoře takové ojedinělé kultury. Ještě musím zmínit četbu knihy Sidhartha od Hermana Hesse jako další významný vliv na mé uvažování.

Pracuji jako systémový analytik IT v telekomunikační firmě.