Potala, o.p.s.

Osm veršů výcviku mysli – Geše Langri Thangpa (1.část / 1st part)

První veřejné učení Jeho Svatosti Dalajlamy v ČR.