Potala, o.p.s.

Osm veršů výcviku mysli – Geše Langri Thangpa (2.část / 2nd part)

První veřejné učení Jeho Svatosti Dalajlamy v ČR.