Potala, o.p.s.

Přednáška ctihodné Tenzin Palmo „Kdo tu tahá za nitky“

Altruismus, láska, soucítění apod. jsou kvality, na kterých se různá naboženství včetně buddhismu shodnou jako na tom, co činí náš život smysluplným. To, co Buddhovo učení odlišuje od jiných, je světový názor, představa o tom, jak náš svět funguje, jak ho vnímáme a ovlivňujeme. Jsme hříčkou v rukou osudu, nebo záleží na nás, jak se náš život bude odvíjet? Mohou koncepty, jako je karma nebo prázdnota inherentní existence, mít vliv na náš každodenní život? A jak spolu filosofický pohled a praktické jednání nakonec souvisí? Společně se zamyslíme nad tím, co z nás (ne)dělá buddhisty.