Potala, o.p.s.

Reakce na stavbu stúpy

Stúpa, tibetsky čhörten, je veskrze symbolická stavba, která v souvislosti se svým určením může mít různé podoby.
Aby byla fukční, měla správné proporce a její vzhled odpovídal záměrům a cílům, musí přípravy i samotná stavba proběhnout v souladu s tradičními pravidly.

Podnět ke vzniku Stúpy milující laskavosti přišel od praktikujících učení Lamrim v České republice.

Odpověď k projektu Stúpa milující laskavosti od Sester Misionářek Lásky Matky Terezy:

„Láska vždy vítězí a tento svět potřebuje opravdovou lásku, která nemyslí jen na sebe,
všechno omlouvá, všem věří, všechno vydrží, nikdy nepřestává“(I KOR 13:4-8)

Děkujeme vám, že chcete milovat jako Ježíš miloval, ať on vás posiluje a dá vám odvahu.
Bůh žehnej a ze srdce vyprošujeme potřebné milosti pro vás a pro vaši rodinu.