Potala, o.p.s.

Slepecká škola ve Lhase

Projekt pro nevidomé v Tibetu iniciovala Sabriye Tenberken, absolventka oboru Studia Centrální Asie na universitě v Bonnu. Aby se mohla věnovat studiu tibetštiny, byla Sabriye, která je sama slepá, nucena vyvinout pro svoji potřebu speciální typ Brailleova písma odpovídající tibetskému slabičnému písmu. Toto slepecké písmo bylo předloženo k odbornému posouzení tibetskému učenci Lodön Šerab Dagjab Rinpočhemu, který je shledal srozumitelným, jednoduchým a snadno zapamatovatelným.

Protože Tibeťané dosud neměli žádný typ písma pro slepé, doporučil je k používání. Sabriye vyzbrojená také znalostmi v oboru sociologie se rozhodla své zkušenosti zúročit přímo v terénu a s dalšími spolupracovníky založila slepeckou školu a tréninkové středisko přímo ve Lhase. Projekt pro nevidomé spolupracuje s Federací invalidů v Tibetu a letos byl oficiálně uznán i vládou ČLR.

V Tibetské autonomní oblasti připadá na cca 2,5 milionu obyvatel 10 000 slepců, což je velmi vysoké procento ve srovnání s ostatním světem. Tento stav je důsledkem jak specifických podmínek klimatických a hygienických (prach, vítr, silné ultrafialové záření, tmavá obydlí a kouř ze spalovaného jačího trusu i nekvalitního uhlí), tak nedostatku vitamínu A a chybějící nebo nevhodné lékařské péče, obzvlášť v odlehlejších oblastech. Slepé děti v Tibetu v současné době nemají žádný přístup ke vzdělání a jsou nuceny žít na okraji společnosti, odkázány na své okolí. Šedý zákal je rozšířenou nemocí. Přestože pracovníci Mezinárodního červeného kříže spolu s několika soukromými organizacemi se snaží budovat oční lékařská centra a zaučovat místní lékaře k operacím šedého zákalu, není takovýto zákrok zdaleka vhodný pro všechny případy slepoty nebo těžkého poškození zraku. A právě pro takové případy má sloužit Projekt pro nevidomé v Tibetu.

V současné době studuje ve škole pro slepé šestnáct dětí ve věku 7-13 let tibetštinu, čínštinu, angličtinu a matematiku, čínské a tibetské slepecké Brailleovo písmo, nacvičuje samostatný pohyb a každodenní úkony. Začíná se pracovat na vydávání vlastních učebních pomůcek v Brailleově písmu, dva nevidomí vyučující začínají s tréninkovým programem tradičních čínských a tibetských masáží a bylinné koupelové terapie. V přípravě je program výcviku v některých profesích, vhodných pro slepce, a projekt reintegrace do společnosti. Středisko by tak v budoucnu mělo slepým dětem v Tibetu otevřít možnost osvojit si vzdělání a profesi, které jim umožní důstojnější život.

Současný stav projektu

 • Rehabilitační a tréninkové středisko pro slepé, Tibet bylo oficiálně uznáno vládou ČLR
 • Koordinátory projektu jsou Sabriye Tenberken a Paul Kronenberg ve spolupráci s Federací invalidů v Tibetu, podsložky organizace handicapovaných ČLR, kterou založil Teng Phu Fang, syn Teng Siao Phinga, který byl také postižený
 • Centrum se nachází v centru Lhasy. V létě a na podzim 2000 byla většina místností renovována
 • Během léta 2001 byla postavena nová budova, kde se nachází masážní-tréninkové centrum, tři třídy, dvě nocležny, Braillové centrum, toalety, sprchy, pokoje pro personál
 • Vzdělává se zde 28 studentů, dětí a dospělích, ve čtyřech třídách: a – pokročilí – studenti v této třídě budou brzo integrováni do normálních základních škol; b – mírně pokročilí – studenti v této třídě budou vzděláváni ještě po dobu jednoho či dvou let než budou zařazeni do normálních tříd; c – masážní výcvik – 4 studenti se učí na profesionální fyzioterapeuty či lékařské maséry, dva z nich se učí technikám medicínské masáže a fyzioterapie, aby se později stali instruktory v samotném centru; d – hudební třída – čtyři studenti
 • Byli vybráni dva slepí maséři, kteří zde od listopadu 2000 vyučují tradiční čínskou a tibetskou masáž spolu s tradiční tibetskou bylinkovou koupelí. Jeden z nich vedl 10 let malou medicínskou masážní praxi ve Lhase
 • V srpnu 2001 byly publikovány prví tibetské učebnice v Braillově písmu
 • V listopadu a prosinci 2001 navštívili čtyři Tibeťané Marburg v Německu, kde se intenzivně učili orientaci a mobilitě a speciálním technikám pro slepé
 • V létě 2002 byla zahájena stavba tréninkové farmy. Zde budou osleplí nomádi a farmáři vyučováni slepeckým technikám, aby byli schopni se věnovat alespoň části z jejich dřívějšího povolání a mohli být reintegrováni do společnosti. Možné práce jsou: chov dobytka a výroba sýra, másla, mléka a jogurtu

Naše pomoc

 • V roce 2000 navštívili Školu pro slepé děti ve Lhase při svých cestách nezávisle dva z členů správní rady NF Potala a seznámili se se situací přímo na místě. Z mnoha věcí, které lhaská škola potřebuje, se Nadační fond Potala rozhodl přispět částkou 300 USD na nákup dvou Brailleových psacích strojů. Finanční prostředky byly předány v říjnu 2000.
 • V červnu 2002 zástupci NF Potala navštívili Školu pro slepé ve Lhase a předali finanční podporu ve výši 250 USD a oblečení věnované firmou Moira.
 • Na podzim roku 2003 předal NF Potala Škole pro slepé ve Lhase podporu ve výši 300 USD, dále 50 USD věnovaných dárcem, který si přeje zůstat v anonymitě, hmatové hračky a obrázky vyrobené výtvarnicí Hanou Vyoralovou a hračky od dětí z českých škol.
 • V roce 2006 byly díky výtěžku z akce Losar 2006 a příspěvku Nadace Divoké husy ve Lhase předány pomůcky pro nevidomé v celkové hodnotě 28 730 Kč.
 • V roce 2010 navštívili zástupci o.s.Potala Školu pro slepé ve Lhase a předali finanční podporu z výtěžku sbírky za čtyřleté období v celkové výši 2832 USD

 

 

Rok 2000 – 300 USD Potvrzení
Rok 2002 – 200 USD Potvrzení
Rok 2002 – 50 USD Potvrzení
Rok 2002 – výrobky firmy Moira Potvrzení
Rok 2003 – 50 USD od anonymního dárce Potvrzení
Rok 2003 – 300 USD Potvrzení
Rok 2003 – hmatové hračky a obrázky od Hany Vyoralové Poděkování
Rok 2003 – hračky od dětí z českých škol Poděkování
Rok 2004 – 400 USD a hračky Potvrzení
Rok 2005 – 400 USD Potvrzení
Rok 2005 – slepecké šachy a hrací karty Potvrzení
Rok 2006 – pomůcky pro nevidomé (28 730 Kč) Potvrzení
Rok 2010 – 2832 USD Potvrzení1 – Potvrzení2

Jako mohu pomoci?

Nejjednodušší je přispět jakoukoliv částkou na konto sbírky Potala vedené jako transparentní účet u Fio banky číslo:

2400 844 703 / 2010

Pokud si přejete podpořit výhradně tento projekt, zvolte variabilní symbol 122.