Potala, o.p.s.

Stúpu laskavosti potřebujeme i u nás

Vážení přátelé,

rádi bychom vás seznámili s projektem, který postupně vykrystalizoval a oficiálně byl poprvé zveřejněn při příležitosti oslav tibetského Nového roku LOSAR 14. února 2010 na Novoměstské radnici v Praze 2.

STÚPA LASKAVOSTI

Z mnoha míst zaznívá myšlenka, že čas uzrál k tomu, aby v Praze nebo jejím blízkém okolí vznikla obecně prospěšná stavba stúpy, která by byla univerzálním symbolem milující a soucitné laskavosti, pochopení, tolerance a stala se místem setkávání nejen praktikujících vyznavačů různých linií Buddhova učení, ale všech spoluobčanů, kteří v naší současné společnosti tyto hodnoty postrádají a taktéž si přejí, aby byly posíleny. V jakémkoliv okolním prostředí představuje stúpa stabilizující sílu, vyzařuje a udržuje pozitivní energii duchovního probuzení či osvícení. Přítomnost stúpy posiluje harmonii, klid a mír, spokojenost a štěstí, zahání nesváry, nemoci a škodlivé energie.

Stúpa funguje jako skutečný „vysílač“ osvícené mysli.

Jsme přesvědčení, že takováto stavba by měla pozitivní dopad pro celou Českou republiku.

Pokud vás tato vize oslovila, podpořte tento projekt na účet o. s. Potala:

2788704001/5500
variabilní symbol: 360
zpráva pro příjemce: stúpa laskavosti