Potala, o.p.s.

Třídenní učení o Nágárdžunově „Komentáři o bódhičittě“ – J. S. dalajlama

Před samotným koncem roku a příchodem toho nového bychom vás chtěli pozvat k našemu prvnímu on-line přímému přenosu živého učení Jeho Svatosti dalajlamy, který bude doplněn o simultánní tlumočení do češtiny. Omluvte prosím případné technické nedostatky, je to i pro nás novinka, kterou se chystáme zvládnout co nejlépe a do budoucna ve zprostředkování dalajlamových výkladů pokračovat.

Jeho Svatost dalajlama bude předávat třídenní učení o Nágárdžunově „Komentáři o bódhičittě“ (název textu v sanskrtu Bódhičittavivárana, v tibetštině Čhangčhub semkji delwa) v Bódhgaji v indickém státě Bihár ve dnech 29. – 31. 12. 2022. 31. prosince udělí Jeho Svatost dalajlama také požehnání 21 Tár.

Indie je oproti Česku o 4:30 hodiny napřed (Indian Standard Time / IST=GMT+5:30), takže ty, kteří chtějí být u toho, čeká velmi brzké vstávání. Tuto drobnou nepříjemnost nicméně vyváží pocit být v reálném čase součástí společenství dalajlamových posluchačů a žáků, ať už se nacházejí přímo na místě v Indii, anebo v mnoha zemích po celém světě.

Časy učení: INDIE ČESKO LINK
29.12. 8:00am – 9:30am IST 3:30 – 5:00 hod. https://youtu.be/NTtvu8PPr0s
30.12. 8:00am – 9:30am IST 3:30 – 5:00 hod. https://youtu.be/UDcyZXIzL50
31.12. 8:00am – 9:30am IST 3:30 – 5:00 hod. https://youtu.be/vkkGfRwgJYY

Nágárdžuna, indický filozof, který žil 2. – 3. stol. n. l., byl zakladatelm filozofické školy madhjamaka (Střední cesta), náležející k mahájánovému buddhismu. Je považován za nejvlivnějšího buddhistického myslitele hned po Buddhovi Gautamovi. Byl úzce spjat s významnou starověkou buddhistickou univerzitou v severoindické Nálandě, která byla v 5. – 12. století střediskem buddhistické vzdělanosti s vlivem na Tibet. Koncem 12. stol. ji zničili muslimští nájezdníci.

Nágárdžunův text v angličtině (v češtině není k dispozici) si můžete stáhnout např. zde: https://www.sangye.it/AwakeningMindComment.pdf

Tlumočit se oficiálně bude do řady světových jazyků, mezi nimiž ovšem čeština chybí. Protože zájem široké veřejnosti o dalajlamovy přednášky, texty a výklady je značný, chtěli bychom podpořit zpřístupnění jeho autentických učení.

Tlumočit do češtiny bude Lozang Thubtän, český buddhistický mnich tibetské tradice Gelug, který žije a studuje řadu let v klášteře Nálanda ve Francii a také již dlouhou dobu spolupracuje s Potalou.