Potala, o.p.s.

Broken words

Datum / čas
13/04/2016
18:00


Liao I-wu, Ivo Hucl
Tomáš Vtípil, Pavel Zajíček a Petra Bučková

Broken words – tísnivě existenciální básnický dialog čínského exilového spisovatele a básníka Liao I-wua a plzeňského básníka Iva Hucla, v provedení umělců soustředěných kolem skupiny DG 307 – skladatele a multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila (hudba), hudebníka a básníka Pavla Zajíčka (recitace) a filmařky Petry Bučkové (projekce). Projekt byl speciálně připraven pro nově zrekonstruovaný kulturní prostor Moving Station v Plzni. Aktuálně představuje reakci na zcela nekritickou legitimizaci totalitního režimu Komunistické strany Číny částí české politické reprezentace a zároveň vyjadřuje solidaritu se všemi čínskými politickými vězni a disidenty.

Texty Liao I-wua z čínštiny přeložili Lucie Kalvachová a Denis Molčanov.

 

Liao I-wu – významný čínský básník, hudebník, reportér, disident, politický vězeň a – jak sám říká – „nezávislý výzkumník nejnižších vrstev čínské společnosti“. Po roce 2012 přesídlil po dobrodružné pěší cestě přes vietnamské hranice do Berlína. Je držitelem několika významných literárních ocenění, naposledy Ceny sourozenců Schollových či Mírové ceny německých knihkupců. V jeho básnických textech se prolíná silný vliv čínské literární tradice s temnými, přerývavými obrazy konkrétní reality a poetickými obrazy z říše mrtvých, okrajově ovlivněnými angloamerickou poezií. Za hnilobnou krásou jeho slov probleskuje poznaná nicota, šálivá a oslnivá. V Čechách mu vyšly v nakladatelství Mladá fronta dvě knihy – Hovory se spodinou a Kulky a opium.

Ivo Hucl – plzeňský básník, kurátor a nezávislý kulturní aktivista. Za vydání Ostrovních básní obdržel literární Cenu Bohumila Polana a texty z tohoto výboru se dočkaly několikerého hudebního a rozhlasového zpracování. V doslovu k druhému vydání těchto textů charakterizuje literární historik Vladimír Novotný jeho poezii jako “básně, které vždy musí jít za něčím jiným”.

Tomáš Vtípil – brněnský hudební skladatel, multiinstrumentalista (především houslista), performer, zpěvák, člen několika hudebních uskupení rozličných žánrů, autor filmové a scénické hudby, hudební producent. V současné době je kromě sólové tvorby významná Vtípilova spolupráce s legendární skupinou DG 307, s níž nejen pravidelně koncertuje, ale je také výhradním autorem hudby. Závažnou kapitolu představuje též Vtípilova autorská tvorba na poli scénické a filmové hudby. Za hudbu k filmu Radima Špačka Pouta byl nominován na Cenu české filmové kritiky a na Českého lva. Uznání si zaslouží i jeho spolupráce s Monikou Načevou a s Novou scénou Národního divadla v Praze.

Pavel Zajíček – vedle Egona Bondyho a Ivana Martina Jirouse nejvýznamnější osobnost českého undergroundu. V roce 1973 založil spolu s „Mejlou“ Hlavsou legendární „experimentální“ hudební skupinu DG 307, která s několika přestávkami a mnoha personálními obměnami vystupuje dodnes. V roce 1976 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k trestu odnětí svobody za výtržnictví. Po propuštění z vězení emigroval nejprve do Švédska a později do USA, kde se věnoval převážně výtvarnému umění. Pavel Zajíček je autorem téměř dvou desítek básnických knih a obdobného počtu hudebních nosičů. Od roku 1995 žije trvale v Praze.

Petra Bučková je filmařka a animátorka. Vystudovala klasickou animaci ve Zlíně, následně DIFA JAMU (obor audiovizuální tvorba a divadlo). Věnuje se hrané tvorbě, dokumentu i živě manipulovaným projekcim a jejich scénickému využití. Tematem její dokumentární tvorby bývá pohybové divadlo (spolupracovala například s taneční skupinou Filigrán nebo s choreografem Pierrem Nadaudem), ale také soudobá hudba (projekty se skladatelkou a performerkou Lucií Vítkovou). Jako asistent animace se podílela na posledním filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život.

Projekt Broken words se zrodil při prvním osobním setkání Liao I-wua, Iva Hucla a Pavla Zajíčka v kavárně Krásný ztráty v Praze u příležitosti vydání Liao I-wuových Hovorů se spodinou nakladatelstvím Mladá fronta v roce 2013. Je to především pokus o překročení hranic mezi rozdílnými kulturami, odlišnými jazyky a různými filosofickými koncepty, ale též mezi uměleckými žánry. Liao I-wu i Ivo Hucl mají s překračováním a bořením těchto zbytnělých bariér hluboké zkušenosti. I-wu mnohokrát narazil na mantinely slepých ideologií a byl dokonce donucen fyzicky překročit hranice rodné Číny, svého domova. Ivo Hucl vykročil opačnou cestou. Z bezpečí vlastní kultury se díky inspiracím východními filosofiemi vydal hledat hranice a kořeny vlastní řeči směrem k jakési „básnické definitivě“.

Spolupráce Liao I-wua s plzeňským kulturním prostředím není samoúčelná. Již v roce 2003 inicioval  Ivo Hucl první vydání českých překladů I-wuových lyrických básní v próze a jeho monumentální litanie Krveprolití v překladu Lucie Kalvachové ve 12. a 13. čísle plzeňské revue Pěší zóna. V dubnu 2009 pak v rámci výstavy Tibet mysli na Novoměstské radnici přizval ke scénickému uvedení skladby Krveprolití básníka Pavla Zajíčka a hudebníka Tomáše Vtípila. Následující rok byla tato báseň ve stejném složení natočena v plzeňském studiu ČRo 3 v pořadu Schůzky s literaturou na stanici Vltava v režii Dominika Mačase. Na podzim v roce 2013 se oba autoři sešli na společném čtení v Bezejmenné čajovně ve Šťáhlavicích. Naposledy Liao I-wu navštívil Plzeň v rámci premiéry Broken words v září 2015.