Potala, o.p.s.

Dr. Jiří Šíma – Vzpomínky na 70 let od návštěvy mongolských umělců v Praze. Přednáška s promítáním.

Datum / čas
03/10/2017
16:30


Jiří Šíma je přední český mongolista a sinolog, v Mongolsku pobýval více než stokrát, kromě jiného tam působil jako velvyslanec.

 

Byl vedoucím vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu ČAV, přednášel na Karlově univerzitě, je soudním překladatelem a tlumočníkem. Je zakladatelem a nyní čestným předsedou Společnosti přátel Mongolska a zakladatelem Klubu přátel Asie Pražská jurta.
Přednáška je připravena ve spolupráci se Společností přátel Mongolska.